17.ta Rocznica
18.12.2009.

W dniu 21 listopada 2009 r.odby?o si? uroczyste spotkanie rocznicowe. 17.ta rocznica powstania Klubu Abstynentów "Siódemka", jak zwykle zmusza?a do wspomnie?, refleksji i planów na przysz?o??. W spotkaniu rocznicowym uczestniczy?o ok. 100 go?ci, z klubów abstynenckich w Gliwicach, Rybniku, Zabrzu, Zawierciu, Lubli?cu, cz?onków, sympatyków Klubu z naszego Miasta i regionu. Nie zabrak?o tak?e, obecnego, jak co roku Pana Prezydenta Miasta Knurowa Adama Ramsa.

Spotkanie prowadzi? prezes KLubu - Jan Tomczyk, ktory przywita? Wszytskich zebranych, a nastepnie w krótkim wystapieniu, podsumowa? kolejny rok dzia?alno?ci Klubu. Zarz?d Klubu uhonorowa? w bie??cym roku, za?o?ycieli Klubu.

Po cz??ci oficjaalnej odby?a si? zabawa, oczywi?cie bezalkoholowa.

Zmieniony ( 01.12.2012. )