Turystyka i Wypoczynek
14.11.2009.

W tej zak?adce b?dziemy zamieszcza? informacje o imprezach turystycznych i kulturalnych organizowanych przez nasz Klub i inne Kluby i Stowarzyszenia trze?wo?ciowe.

Kliknij na wybrany arkusz aby go powi?kszy? !!!

Propozycje na 2015 rok.

Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry - 2015 :

Mazury 2015 :

W?ochy 2015 :

W?ochy dla dzieci 2015 :

W?adys?awowo 2015 :

Fundacja ?wiat?o - ?ycie :

XIV Krajoznawczo-Turystyczny wyjazd na S?owacj? :

  

XXIII Turystyczne Abstynenckie Powitanie Jesieni "Bieszczady 2015" :

   

Sylwester 2015 :

  

Propozycje na 2014 rok.

XXIII Forum Abstynenckie  Tatry -  2014 : 

     

Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2014 :

 Mazury 2014 :

W?ochy 2014 :

W?ochy dla dzieci - 2014 :

Propozycje na 2013 rok.

Sylwester 2013/2014

Turniej Skata :

Bieszczady 2013 :

  

Zawody W?dkarskie :

XXV Jasnogórskie Spotkania AA :

Zlot Rodzin Abstynenckich "Tatry-2013" :

      

      

Mazury 2013 :

  

W?ochy 2013 :

  

W?ochy dla dzieci 2013 :

  

Propozycje na 2012 rok. 

 XXI Ogólnopolski Przegl?d Abstynenckiej Twórczo?ci Artystycznej - "ZAMCZYSKO - 2012" w Olsztynie k/Cz?stochowy :

     

Bieszczady 2012 :

Zawody W?dkarskie 2012 :

Sylwester 2012/2013 :

XVIII Mi?dzynarodowy Abstynencki Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin - Le?na 2012

           

Górska Odznaka Abstynencka (informacje o mo?liwo?ci zdobycia) :

  

W?ochy 2012 :

  

W?ochy - Obóz M?odzie?owy 2012 :

  

Tunezja 2012 :

  

Mazury 2012 :

  

Propozycje na 2011 rok.

 Forum Turystyczne :

      

Zlot Rodzin Abstynenckich "Tatry-2011" :

      

      

Hiszpania :

   

Turcja :

   

W?ochy :

   

W?ochy - Obóz M?odzie?owy :

   

Mazury :

   

Liche? :

  

XXIII Jasnogórskie Spotkania AA

XVII Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich - Le?na 2011 :

  

Zmieniony ( 13.08.2015. )