Linki
20.08.2008.

 Trze?wo?ciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne

 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie "Zgoda"

 Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Nowe ?ycie" Zabrze

  Klub Abstynentów "Krokus" Gliwice

  Bytomskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich

  Katowickie Stowarzyszenie Trze?wo?ciowe "Dwójka"

 Klub Abstynenta "Pi?tka" Piekary ?l?skie

   Luba?skie Stowarzyszenie Abstynenckie "Odnowa"

 Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych

 Krajowa Rada Zwi?zków i Stowarzysze? Abstynenckich

 Regionalny Zwi?zek Stowarzysze? Abstynenckich Województwa ?l?skiego

 Regionalny O?rodek PolitykiSpo?ecznej Województwa ?l?skiego

 Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa

 Góra ?w.Anny - AA

 Anonimowi Alkoholicy

 

 

Zmieniony ( 11.04.2018. )