Wieczór kol?dowy 26.01.2022
14.01.2022.

Zapraszamy na Wieczór kol?dowy w dniu 26.01.2022 o godz. 17:00.

Prosimy o wcze?niejsze uzgodnienie swojej obecno?ci z Zarz?dem Klubu.

Zmieniony ( 14.01.2022. )