Góra ?w.Anny
24.03.2008.

Terminy spotka? osób uzale?nionych i ich rodzin na Górze ?w. Anny w roku 2014

Rozpocz?cie g. 15.00 w Domu Pielgrzyma – Meeting AA, Al-Anon
18.00 – Msza ?w. w Bazylice rozpoczynaj?ca si? Koronk? do Mi?osierdzia Bo?ego

25 I
15 II
22 III
26 IV
17 V
21 VI
pozosta?e terminy zostan? ustalone

Zdj?cia ze spotka? na Górze ?w.Anny :

16.04.2011

4 rocznic? trze?wo?ci obchodzi? Jurek

28.06.2011 - grupa 4 osobowa by?a na Górze ?w.Anny na rowerach :

Zmieniony ( 03.01.2014. )