Plan wydarze? Klubowych w 2022 rok
08.06.2017.

Podajemy Plan wydarze? klubowych do realizacji w 2022 roku :

1) 26 - 27.02.2022 - wyjazd integracyjny na kulig do Wis?y Czarne (nocleg w Wi?le Jawornik) - szczegó?y i kontakt w sprawie zapisów u Krystyny Lewickiej - ZREALIZOWANE

2) Rozgrywki w tenisa sto?owego w Klubie - kontakt do Mariusza Kroliczka tel. 697 534 594

3) 11.04.2022 - Ogólnopolski Dzie? Trze?wo?ci - ZREALIZOWANE

4) 29.04 - 04.05.2022 - XXXI Ogólnopolski Trze?wo?ciowy Zlot Rodzin Abstynenckich "Tatry 2022" - Ma?e Ciche - ZREALIZOWANE

5) 28.05.2022 - Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki - ZREALIZOWANE

6) 13 - 17.07.2022 - Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich "Kar?owice 2022"

7) 27 - 30.07.2022 - Wyjazd integracyjny - szczegó?y wyjazdu w zak?adce "Czytaj"

8) 26 - 28.08.2022 - Strzeli?skie Dni Trze?wo?ci i Zlot Rodzin Abstynenckich

9) 18 - 24.09.2022 - Obóz Terapeutyczny - Ma?e Ciche (dla cz?onków Klubu i ich rodzin)

10) 12.11.2022 - XXX Rocznica Klubu Abstynentów "Siódemka"

Plan wyjazdu integracyjnego w dniach 27-30.07.2022 :

Wyjazd 27.07.br.  ok.g. 7.30 do Piwnicznej Zdrój - zakwaterowanie DW Stefanka nad rzek? Poprad , b. blisko S?owacji z mo?liwo?ci? skorzystania ze sp?ywu , pontonem lub kajakiem .

W drodze do ( przy korzystnej pogodzie )  rozwa?amy w programie przystanek w Jaworznie i skorzystanie ze ?cie?ek dydaktyczno - przyrodniczych lub Muzeum Po?arnictwa w Alwerni lub ewentualnie atrakcje w Krakowie a na zako?czenie przejazdu skorzystanie z platformy widokowej w Woli Kroguleckiej ;

w drugi i trzeci dzie? b?d? nast?puj?ce  mo?liwo?ci grupowe lub indywidualne w/g w?asnych upodoba?  :
zwiedzanie  w Muszynie  ogrodów sensorycznych i biblijnych , ruin zamku ; 
w Krynicy - przejazd kolej? linow? ; przej?cie ?cie?k?  koronami drzew i skorzystanie z wie?y widokowej ; zwiedzanie muzeum - Nikifora , zabawek , sprz?tu sportowego , przyrodniczo - ?owieckiego ; Parku i Domu Zdrojowego ;
w Tyliczu zwiedzanie Sanktuarium i Golgoty ; na trasie planowanych naszych przejazdów   s? te? cerkwie I inne budowle sakralne . Na miejscu jest mo?liwo?? zorganizowania grilowania i karaoke a tak?e zamówienia kapeli miejscowej .

W bliskiej okolicy w Piwnicznej s? godne uwagi miejsca np. wodospady ,  Czercz i ?omnica .
W drodze powrotnej bierzemy pod uwag? odwiedzenie Starego S?cza -miasto i np. S?decki Park Etnograficzny lub Muzeum Motyli w Bochni .

Uwaga ! : Plan wyjazdu jest w trakcie opracowywania ; przyjmujemy jeszcze sugestie i propozycje uczestników ; wszystko wariantowo tzn. na pogod? i niepogod? . Zach?camy uczestników do zaznajomienia si? z zaproponowanymi atrakcjami turystycznymi  i z najbli?sz? okolic? w celu wykorzystania ka?dej chwili do zapewnienia  sobie i grupie przyjemno?ci z pobytu.
Pozdrawiamy - organizatorzy

 

Zmieniony ( 05.07.2022. )