Zarz?d Klubu
02.11.2007.

Zarz?d Klubu :

Prezes : Piotr Ko?odziejczyk

Zast?pca Prezesa : Robert Sosnowski

Zast?pca Prezesa : Mariusz Kroliczek

Skarbnik : Krystyna Lewicka

Sekretarz : Wojciech Szulc

Cz?onek Zarz?du : Andrzej Burda

Zmieniony ( 01.08.2020. )