Spotkania Op?atkowe 2010
05.12.2010.

Zapraszamy na Spotkanie Op?atkowe w naszym Klubie w dniu 17 grudnia 2010 r. o godz.19:00.


Informujemy równie? o terminach i miejscach innych Spotka? Op?atkowych...

- 12 grudnia 2010 godz. 12:00 - WOLO Gorzyce

- 18 grudnia 2010 godz. 10:00 - OLO Toszek

- 18 grudnia 2010 godz. 15:00 - Góra ?w.Anny

- 23 grudnia 2010 godz. 17:00 - Grupa AA „?wit”, Knurów, Parafia M.B.Cz?stochowskiej

Zmieniony ( 08.12.2010. )