Historia Klubu PDF  | Drukuj |  Email
02.11.2007.

HISTORIA KLUBU

06.07.1992

Zebranie założycielskie Klubu w nieczynnym Kinie "Casino". Od tej chwili odbywały się tam regularne spotkania klubowe, aż do jesieni 1993, gdy Klub otrzymał nowe pomieszczenia. 06.07.1992 to data powstania Klubu Abstynentów "Siódemka" w Knurowie.

23.03.1993

Uroczyste otwarcie Klubu

październik 1993

Urząd Miasta przekazał nowe pomieszczenia dla Klubu w Inkubatorze Przedsiębiorczości

listopad 1993

Członkowie Klubu remontują we własnym zakresie otrzymane pomieszczenia klubowe

grudzień 1993

Klub zostaje zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach i uzyskuje osobowość prawną

16.10.2001

Klub zostaje zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowniczym w Rejestrze Stowarzyszeń w Sądzie Okręgowym w Gliwicach pod Numerem KRS 0000002602.  

01.02.2007

Klub zmienia pomieszczenia i przeprowadza się z 3 na 2 piętro Inkubatora z powodu przejęcia dotychczasowych pomieszczeń Klubu przez firmę budującą autostradę A-1

08.03.2016

Klub odzyskuje dawne (pierwsze) pomieszczenia na 3 piętrze. Po wyremontowaniu i przeprowadzce wróciliśmy "do siebie" i w Dniu Kobiet odbyło się już pierwsze spotkanie. 

 

CELE I OPIS DZIAŁANIA KLUBU

Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Siódemka" w Knurowie jest organizacją pozarządową, działającą na terenie miasta Knurowa i służącą ogółowi jego mieszkańców.

Celem działania Klubu jest:
 • 1. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu.
 • 2. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
 • 3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
 • 4. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
 • 5. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno - etycznych ze szczególnym    uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
 • 6. Propagowanie idei trzeźwości.

Wymienione cele służą skonstruowaniu i utrwalaniu modelu "Trzeźwego życia" u osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych tymi chorobami z terenu miasta Knurowa.

Realizujemy wiele zadań wchodzących w skład Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działalność naszego Stowarzyszenia jest nieodpłatna, oparta na zasadach wolontariatu.

Klub oferuje w ramach swej działalności:
 1. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne:
     • - grupę samopomocową,
   • - grupę wsparcia z terapeutą,
   • - obozy terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych i dzieci.

      2.         Zajęcia sportowo – rekreacyjne:

 • - rodzinne rajdy abstynencie,

 • - Zlot Rodzin Abstynenckich w Tatrach,

 • - Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie, Licheniu, Krakowie,

 • - Przegląd Twórczości Abstynenckiej w Olsztynie k/Częstochowy,

 • - Międzynarodowy Abstynencki Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin - Leśna k/Lubania
 • - wczasy rodzinne w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, we Włoszech, na Węgrzech i na Krymie ( organizuje  Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach ),

 • - rodzinne wyjazdy integracyjne, autokarowe, jedno i wielodniowe,

 • - spartakiady i turnieje sportowe,

 • - ogniska,

 • - inne imprezy trzeźwościowe organizowane przez Kluby oraz TSK-T w Katowicach.

       3.       Zajęcia kulturalno-oświatowe:

                  - spotkania i zabawy abstynencie,

  • - rocznice abstynencie,

  • - rocznice klubu,

  • - spotkania opłatkowe.

Zmieniony ( 16.03.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2007 - 2023 Klub Abstynentów "Siódemka" w Knurowie
Prepared by www.noweprojekty.com.pl